Het Belang van het werven van bloeddonors van niet-westerseachtergrond

Vandaag stond de presentatie in het teken van dit onderwerp, omdat de Nederlandse bloedbank een tekort heeft aan donoren met een niet-westerse achtergrond, en dat is zorgelijk, omdat een ieder snel bloed moet kunnen ontvangen wanneer dat medisch echt nodig is. Diversiteit is een onderwerp bij Assadaaka net als integratie.
Bloeddonorschap is ook een vorm van integratie en diversiteit. Door bloed te doneren redt je indirect het leven van een ander, maar je kan het zelf ook nodig hebben.

Dhr. Ahmed El Mesri opende de ochtend met een dankwoord voor het ontbijt aan de bakker en aan de vrijwilligers die zorg droegen voor het ontbijt, waarna hij een inleiding gaf over dit onderwerp, waarna Ahmed Dhr. Siegfried van Hoek vroeg om meer te vertellen over dit belangrijke onderwerp.

Dhr. Van Hoek motiveerde waarom het van belang is dat juist meer mensen met een niet-westerse achtergrond zich aanmelden als bloeddonor. En met een korte inleiding wat bloed eigenlijk is, werd een stukje over de geschiedenis van de ontwikkeling van de bloedtransfusie verteld, want het heeft ruim 5 eeuwen geduurd, voordat men echt de kennis had over bloed en bloedtransfusie. Thans is de methode van een verantwoorde bloedtransfusie als methode een 75 jaar oud. Daarna werd nog iets verteld over wat een bloedtransfusie is met enkele voorbeelden moderne medisch (noodzakelijke) toepassingen – en de voorwaarden en veiligheidsregels die daarmee gemoeid zijn / gepaard gaan. Donor kan in principe iedereen onder veiligheidsvoorwaarden worden tussen de 18 en 65 jaar.

Tot slot worden er een aantal informatieve stukjes informatie gegeven, afkomstig uit een vraag- en antwoord-pagina van de website van Saguin, die de bloedbank beheert, om tot meer algemene praktische info aspecten rond bloedtransfusie te komen over voorwaarden, uitvoering en veiligheid.

Dhr. Van Hoek maakte een kritische opmerking: Sanguin vraagt enerzijds expliciet om meer donoren van niet-westerse achtergrond, maar anderzijds zijn de keuringsgesprekken zijn voorafgaande elke keer dat men donor is in het Engels of in het Nederlands: de donor moet aldus de taal in goed begrip machtig zijn ten behoeve van de veiligheid voor Donor en Receptor, maar ook moet de donor alleen door de keuringsarts worden bevraagd zonder bijzijn van een donor ondersteunende derde persoon.

Deze combinatie is een rem op de toestroom van eventuele toekomstige donoren. Assadaaka wil zich gaan inspannen om in deze impasse constructief van betekenis te kunnen zijn. Hiervoor zal wel een dialoog tussen Assadaaka, Sanguin en gevraagde derde personen en/of instanties moeten ontstaan.

Volledigheidshalve verwijzen wij naar het epistel Het Belang van Donorschap (deel 1), waar het een en ander wordt verteld over bloeddonorschap in het bijzonder. Als bronnen voor deze presentatie zijn Sanguin, Wikipedia en het boek Over bloedtransfusie door Dr. W. De Weerdt (1943) gebruikt.

Het boek van Dr. De Weerdt maakt al duidelijk, dat er 80 jaar terug er al een behoorlijke kennis was. Na de presentatie waren er nog een aantal beantwoorde vragen: Bloedtransfusie is alleen hoofd-bloedgroep afhankelijk en niet afhankelijk van geloof of nationaliteit. Als er sprake is van een periode van ziekte, ook in het belang van de aanstaande donor zal de keuringsarts de geschiktheid bepalen.

Voor meer persoonlijke specifieke vragen kan men met Sanguin contact opnemen. www.Sanguin.nl. Assadaaka hoopt in ieder geval met deze wat bredere toelichting het ‘hocus-pocus-imago’ rond bloedtransfusie weggenomen te hebben, en ook duidelijk gemaakt te hebben waarom het van belang is dat juist mensen van niet-westerse achtergrond besluiten om bloeddonor te worden.

Share:

Gerelateerde Artikelen