Alkmaarder getroffen door Coronavirus

Vanmiddag is vastgesteld dat er in de regio Noord-Holland Noord twee mensen met het coronavirus (Covid-19) besmet zijn.

Het gaat om twee volwassen mannen; een uit de gemeente
Schagen en een uit de gemeente Alkmaar. Er is geen verband tussen deze twee personen. De man uit gemeente Alkmaar is in Azië en Oostenrijk geweest. De man uit gemeente Schagen is in Noord-Italië geweest.
Beide mannen zijn in thuisisolatie geplaatst. Hun huisgenoten moeten in
thuisquarantaine blijven. GGD Hollands Noorden heeft zicht op de situatie, brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Wat houdt contactonderzoek in?
Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen het RIVM en de GGD in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette persoon.
Deze personen (die contacten worden genoemd) worden de komende periode gemonitord. We vragen hen om twee keer per dag
hun temperatuur op te nemen en dit te melden aan de GGD. Ook moeten zij het melden als ze andere klachten hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in onze regio verder kan verspreiden.

Heeft u vragen over het Coronavirus?
Bel dan 0800-1351 of kijk op de website van het RIVM,
www.rivm.nl.

Share:

Gerelateerde Artikelen